0912****953
روغن خراطین تقدیس
0912****953
اصله آیا؟؟ اگ اصل باشه ک خعلی ارزونه
پاسخ فروشگاه
درود برشما.کیفیت محصولات تقدیس به نسبت قیمتی که دارد بسیار خوب است. باز هم اگر تمایل به کیفیت عالی تری دارید میتوانید پکیج حجم دهنده را سفارش دهید.
25 مرداد 1398
099****9324
شامپو بدن اکتیو
099****9324
قیمت ها مناسبه آفرین😉
099****9324
پکیج حجم دهنده صورت و اعضای بدن
099****9324
بی نظیره
099****9324
صابون گلنار
099****9324
عالی!!